Bezpečnostní zásady

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Jako důkaz tohoto tvrzení pro Vás máme sepsány následující zásady bezpečnosti, kterými se řídíme. Zároveň se zde můžete přesvědčit, že nám můžete důvěřovat.

  • Pro komunikaci mezi jednotlivými součástmi systému používáme nejmodernější způsoby zabezpečení komunikace.
  • Na webových stránkách komunikujeme pouze pomocí protokolu HTTPS, který je z pohledu dnešních technologií zárukou zabezpečeného spojení a tím i bezpečné výměny dat.
  • Stejnou úroveň zabezpečení, jako na webovém rozhraní, to znamená pomocí protokolu HTTPS, máme nastavenou také pro komunikaci mezi aplikacemi klienta a serveru.
  • Vaše heslo neukládáme do naší databáze. V databázi máme uloženy pouze HASH hodnotu Vašeho hesla. To znamená, že i kdyby se kdokoliv dostal přes všechny naše bezpečnostní pojistky až k uloženým datům, pak nebude schopen jakýmkoliv dnes známým algoritmem zrekonstruovat Vaše heslo. Díky této úrovni zabezpečení Vám ale ani my neumíme sdělit Vaše heslo! Proto v případě, že ho náhodou zapomenete, nechte si vytvořit heslo nové, pomocí procesu pro obnovu hesla.
    Technické okénko: HASH je vytvořen pomocí kryptografické funkce zvané PBKDF2, při použití pseudonáhodné funkce HMAC-SHA256. Sůl má délku 128-bitů, podklíč 256-bitů a je prováděno 10000 iterací
  • Jako součást všech autorizovaných požadavků při komunikaci se systémem používáme autorizaci pomocí JWT tokenů, které představují jeden z dnes nejlepších způsobů bezpečné výměny dat.
  • Všechny doklady a dokumenty uložené v našem systému jsou k dispozici pouze těm uživatelům, kteří ověří svou identitu a disponují potřebnými přístupovými právy.
  • K Vašim datům, které nám svěříte, máte přístup pouze Vy a to za splnění výše uvedených bezpečnostních zásad. Díky tomu se k nim nikdo jiný nedostane.
  • Věříme, že výše uvedené zásady, kterými se při vývoji systému řídíme a které zde veřejně deklarujeme Vám budou jednou z největších námi poskytovaných záruk bezpečnosti. Díky našim zárukám můžete mít důvěru v to, co a jak pro Vás děláme.